Skip to content Skip to footer

PRIVACY POLICY
DE CONTENT STUDIO

1. Algemeen

De Content Studio hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen.
In deze policy omschrijft De Content Studio op welke manier het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt.
Het verzamelen gebeurt met behulp van deze website alsook op andere manieren, die hieronder worden beschreven.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan De Content Studio of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Content Studio levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Content Studio de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De Content Studio kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Content Studio geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Content Studio kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

4. Uw persoonsgegevens

Door bepaalde gegevens die u ons bezorgt kunnen wij u identificeren. Hoe? U vult bijvoorbeeld op deze site een online formulier in, of u stuurt ons mails of brieven die uw persoonsgegevens bevatten. U geeft ons op dat moment toestemming om deze gegevens te gebruiken en om alle gegevens die u ons op verschillende wijzen bezorgt of waarvan wij kennis hebben via andere bronnen, waaronder publieke bronnen, op te nemen in onze databank zodat wij beschikken over een volledige databank.

Wij maken ook gebruik van cookies (door gegevens te registreren tijdens het gebruik van de website door middel van een webbrowser), die ons nuttige gegevens verstrekken over onze website en zijn pagina’s. Nuttige info zoals de gekozen taal, statistieken over het gebruik en de herkomst.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Content Studio verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Voor de redenen waarvoor u ons toegang geeft tot uw persoonsgegevens:

  • Als u het contactformulier invult houden we uw gegevens bij om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag.
  • U downloadt ebooks of andere door ons ontworpen werk: we houden uw gegevens bij om eventueel contact met u op te nemen in het kader van prospectie. Wij kunnen u contacteren bij eventuele updates van deze werken.
  • U schrijft zich in voor de nieuwsbrief: uw gegevens worden bijgehouden en gebruikt om u op maandelijkse basis te informeren over de nieuwste trends, het laatste nieuws over contentmarketing en onze activiteiten als bureau.
  • Voor statistische doeleinden en voor onderzoek en ontwikkelingen met behulp van gegevens op onze site (bijvoorbeeld klikgedrag, sessieduur, etc).
  • Om te reageren op een uitdrukkelijk verzoek dat van u uitgaat.
Openbaarmaking van gegevens

De Content Studio exploiteert uw gegevens niet commercieel en geeft ze niet door aan derden.

Andere gegevens

Wij verzamelen daarnaast ook gegevens die niet beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens, zoals bepaald in de Belgische Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten. Het gaat dan om informatie over de technologie die u gebruikt en statistische gegevens die verband houden met onze website.

In dit verband maken wij gebruik van diverse technologieën voor het verzamelen van informatie (gebruik van verschillende soorten cookies, pixeltags, webbeacons, GIF’s of andere vergelijkbare technologie, enz.). Wij verzamelen deze informatie in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw rol in het beschermen van de persoonlijke levenssfeer

De Content Studio registreert uw gegevens zoals u ze heeft overgedragen en zoals ze uw gegevens heeft kunnen verzamelen. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken, bij te werken, te verbeteren of te verwijderen door via mail contact op te nemen met info@decontentstudio.be

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens zo snel mogelijk aan te passen in overeenstemming met uw verzoek.

U kunt op elk moment de informatie die op u betrekking heeft beperken door ons een bericht te sturen of door de voorziene opt-out procedures te volgen. Hiervoor kunt u de adressen gebruiken die hier specifiek voor zijn voorzien op onze website, in de berichten die u zijn toegestuurd of via de volgende contactgegevens:

  • info@decontentstudio.be
  • De Content Studio
  • Mezenstraat 14C
  • 2460 Lichtaart
Minderjarigen

Voor kinderen jonger dan 16 jaar, is de verwerking van gegevens alleen rechtmatig wanneer de toestemming of machtiging tot toestemming wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Uitgangspunt bij de verwerking

Wij verwerken uw gegevens op een wettelijke manier, voor specifieke doeleinden en zonder gegevens te verzamelen of te bewaren op een wijze die disproportioneel is in het licht van deze doeleinden. Wij bewaren ze niet langer dan redelijkerwijze nuttig is in het licht van deze doeleinden.

5. Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@decontentstudio.be
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie).

Contactgegevens:
● info@decontentstudio.be
● De Content Studio
● Mezenstraat 14C
● 2460 Lichtaart

Laatst bijgewerkt in: januari 2023

Go To Top